مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، این سایت با هدف خدمت رسانی به دانشجویان رشته مدیریت (کاملا تخصصی صرفا مدیریت) برای مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت (کارشناسی ارشد )توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی راه اندازی گردیده است. این خدمات در مورد مشاوره ، تدوین و انجام پایان نامه مدیریت ارائه خواهد شد. این خدمات با توجه به توان تخصصی تیم مشاوره در زمینه رشته مدیریت و در بهترین سطح کیفی ارائه خواهد شد. ما از لحظه انتخاب موضوع تا لحظه دفاع در کنار شما خواهیم بود. از جمله خدمات وبلاگ: الف) خدمات مشاوره ای: - مشاوره انتخاب موضوع - مشاوره تعیین اساتید - مشاوره نحوه تدوین پروپوزال - مشاوره تدوین فصل اول - مشاوره جستجوی منابع - مشاوره تدوین فصل دوم - مشاوره تدوین روش شناسی - مشاوره تعیین حجم نمونه - مشاوره شیوه نمونه گیری - مشاوره جمع آوری اطلاعات - مشاوره تدوین فصل چهارم - مشاوره نحوه پردازش آماری - مشاوره نحوه کار با نرم افزار - مشاوره تدوین فصل پنجم ب) خدمات آموزشی: - آموزش spss - آموزش مدیریت پروژه تحقیقی - آموزش پروپوزال نویسی - آموزش مقاله نویسی د) اطلاع رسانی در مورد پایان نامه: - جمع آوری و اشاعه اطلاعات موردنیاز دانشجویان در حال تدوین پایان نامه - پاسخ به سئوالات عمومی دانشجویان ه) تشکیل بانک اطلاعاتی - ایجاد بانک اطلاعاتی مشاوران پایان نامه - ایجاد بانک اطلاعات مشاوران کارشناسی ارشد - ایجاد بانک اطلاعات مشاوران دکتری - ایجاد بانک اطلاعات مراکز اطلاع رسانی - ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید برتر راهنما - ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر مشاور - ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر آماری - ایجاد بانک اطلاعات مراکز تهیه منابع نحوه استفاده از خدمات وبلاگ: شما می توانید از طریق ایمیل وبلاگ نیازتان را مطرح نموده و در اسرع وقت منتظر پاسخ ما باشید. http://e-management.mihanblog.com 2014-04-13T19:18:57+01:00 text/html 2012-11-18T14:20:48+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا سایت تخصصی پایان نامه های دکترا و ارشد http://e-management.mihanblog.com/post/976 <div></div><div><div class="itemFullText" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 23px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""></a></p><div><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><img src="http://www.online-managers.com/images/postphoto/moshaverepayanname.png" alt="" style="background-color: transparent; font-size: 8pt; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); margin: 4px auto; padding: 6px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; display: block; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat;"></a></div><div><div class="itemFullText" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><img class="decoded" alt="http://www.online-managers.com/templates/gk_twn2/images/framework-logo.png" src="http://www.online-managers.com/templates/gk_twn2/images/framework-logo.png"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><img src="http://www.online-managers.com/media/k2/items/cache/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_L.jpg" alt="خدمات ما"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; line-height: 27px; text-align: justify; color: rgb(0, 102, 0); font-family: verdana, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا(مشاوره انتخاب موضوع، پروپوزال، پایان نامه)، انجام تحلیل آماری، چاپ مقالات</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; line-height: 27px; text-align: justify; color: rgb(0, 102, 0); font-family: verdana, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">، تهیه مقالات لاتین.</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px; line-height: 27px; text-align: justify; background-color: rgb(247, 247, 247);"></span></a></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; line-height: 27px; text-align: justify; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><br style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; color: rgb(0, 102, 0); font-family: tahoma, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 153); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">تلفن تماس:</span></span></strong></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; line-height: 27px; text-align: justify; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; color: rgb(0, 102, 0); font-family: tahoma, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">0912-47-97-323<br>0935-136-52-55</span></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; line-height: 27px; text-align: justify; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; color: rgb(0, 102, 0); font-family: tahoma, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(204, 0, 0); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">&nbsp;آی دی یاهو:</span></strong></span></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: rgb(247, 247, 247); font-size: 15px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; line-height: 27px; text-align: justify; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><div style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 127, 64); text-align: right; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">online.managers</div><div style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 127, 64); text-align: right; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">&nbsp;</div><div style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 127, 64); text-align: right; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; color: rgb(0, 51, 0); font-family: tahoma, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 102, 0); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(204, 0, 0); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">ایمیل:</span></span></span></strong></div></a><div style="margin: 0cm 0cm 0pt; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(0, 127, 64); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"><a href="mailto:info@online-managers.com" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; text-decoration: initial; color: rgb(100, 136, 44); background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;">info@online-managers.com</a></div><div><br></div></div><p></p><p style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: transparent; font-size: 12px; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"></p></div></div><p></p></div><div class="clr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: none 0px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; font-size: 13px; clear: both; height: 0px; line-height: 0; float: none; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-position: 100% 0px; background-repeat: repeat repeat;"></div></div> text/html 2012-06-01T11:58:20+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا موضوعات جدید پایان نامه های مدیریت و تمامی گرایش ها http://e-management.mihanblog.com/post/975 <div>دانشجویان مدیریت (تمامی گرایش های آن) می توانند با مراجعه به آدرس زیر از ژورنال مرتبط با رشته خود موضوعات جدید برای پایان نامه ها را مشاهده نمایند</div><div style="text-align: left;"><font size="4"><a href="http://e-management.mihanblog.com/link/">http://e-management.mihanblog.com/link/</a></font></div><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><a href="http://www.online-managers.com/useful-weblinks.html">http://www.online-managers.com/useful-weblinks.html</a> </div><div><br></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title="آدرس سایت رسمی گروه پژوهشی "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></div></blockquote></div></blockquote></blockquote> text/html 2012-05-26T10:27:10+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مشاوره پایان نامه ها http://e-management.mihanblog.com/post/974 <ul style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; text-align: right; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; "><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">مشاوره تدوین پروپوزال دانشگاه ها</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">مشاوره تدوین فصول پایان نامه ها</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">مشاوره تعیین حجم نمونه&nbsp;</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">طراحی پرسشنامه</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">انجام تخصصی تحلیل های &nbsp;آماری</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">تهیه داده های بورسی برای پایان نامه</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">اخذ پذیرش مقاله&nbsp;در ژورنال های معتبر</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">تهیه مقالات لاتین غیر رایگان&nbsp;</li><li dir="RTL" style="text-align: right; padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">********************</li><li dir="RTL" style="text-align: center;padding-left: 15px; background-image: url(http://www.online-managers.com/templates/yougrids/images/metal/bodyli_rtl.gif); padding-right: 15px; background-position: 100% 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></li></ul> text/html 2012-05-22T08:27:14+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا پایان نامه ها http://e-management.mihanblog.com/post/973 <a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a> text/html 2012-05-22T08:17:46+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مشاور تخصصی تدوین پروپوزال http://e-management.mihanblog.com/post/972 <a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a> text/html 2012-05-05T05:23:39+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا مشاوره تحصصی پایان نامه ها و انجام تحلیل آماری http://e-management.mihanblog.com/post/970 <div style="text-align: center;"><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></div> text/html 2012-05-01T06:59:56+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا آدرس جدید سایت ما http://e-management.mihanblog.com/post/969 <div style="text-align: justify;"><font size="4">به دلیل گسترش فعالیت ها و ارائه خدمات مشاوره برای تمامی رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در ایران ، فعالیت های خود را در خصوص پایان نامه از طریق این آدرس ادامه خواهیم داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><div><font size="4">http://www.online-managers.com</font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="4"><div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""></a><div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""></a></div></div></font></div><a href="www.online-managers.com " target="_blank" title=""></a><div style="text-align: center;"><a href="www.online-managers.com " target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="4"></font></a><font color="#3333ff" size="4"><div><a href="www.online-managers.com " target="_blank" title=""></a><div><a href="www.online-managers.com " target="_blank" title=""></a></div></div></font></div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""></a><div style="text-align: center;"><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""><font color="#3333ff" size="4"></font></a><font color="#3333ff" size="4"><div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""></a><div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""></a></div></div></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">لازم به ذکر است که سایت در حال به روز رسانی می باشد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">شما می توانید از طریق شماره تلفن ها و ایمیل های زیر با ما تماس بگیرید و در اسرع وقت منتظر جواب ما باشید:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(119, 119, 119); background-color: rgb(243, 243, 243); "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; " face="'times new roman', times, serif" size="4">info@online-managers.com</font></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); background-color: rgb(243, 243, 243); "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; " face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); background-color: rgb(243, 243, 243); "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; " face="'times new roman', times, serif" size="4">0912-479-7323</font></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); background-color: rgb(243, 243, 243); "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; " face="'times new roman', times, serif" size="4">0935-136-5255</font></font></div><div style="background-color: rgb(243, 243, 243); "><div><div><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><div style="color: rgb(119, 119, 119); "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; " face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></font></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></div></div><a href="http://online-managers.com " target="_blank" title=""><div></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><font face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="'times new roman', times, serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><div><font face="'times new roman', times, serif" size="4">کمی شبیه فردا!!!</font></div><div style="text-align: center;"></div></a></div> text/html 2012-04-23T09:31:11+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا ارائه خدمات مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در سایت مدیران آنلاین ایران(www.online-managers.com) http://e-management.mihanblog.com/post/967 <p style="text-align: center; "><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به سایت اصلی ما مراجعه بفرمایید&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; "><a href="www.online-managers.com" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">www.online-managers.com</font></a></p><p style="text-align: center; "><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در صورت نیاز با ایمیل و شماره زیر تماس حاصل فرمایید: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p style="text-align: justify; "></p><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">info@online-managers.com</font></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">0912-479-7323</font></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " color="#000099" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">0935-136-5255</font></font></div><div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " color="#000099" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></font></div><p style="text-align: justify; color: rgb(119, 119, 119); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(65, 65, 65); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این وبسایت با هدف خدمت رسانی به دانشجویان برای مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی گردیده است. این خدمات در مورد مشاوره، تحلیل آماری و ... ارائه خواهد شد. این خدمات با توجه به توان تخصصی تیم مشاوره در بهترین سطح کیفی ارائه خواهد شد. ما از لحظه انتخاب عنوان پایان نامه تا لحظه دفاع در کنار شما خواهیم بود. &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: justify; color: rgb(119, 119, 119); "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(65, 65, 65); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></span></p><p style="text-align: justify; "><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(65, 65, 65); ">از جمله خدمات ما: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><font color="#3333ff" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; ">الف)&nbsp;</font><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; ">خدمات مشاوره ای: &nbsp;&nbsp;</font></span></font></font></p><p style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره انتخاب موضوع پایان نامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره نحوه تدوین پروپوزال&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تدوین فصل اول &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره جستجوی منابع&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تدوین فصل دوم&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تدوین روش شناسی&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تعیین حجم نمونه&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره شیوه نمونه گیری&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره جمع آوری اطلاعات&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تدوین فصل چهارم&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره نحوه پردازش آماری&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره نحوه کار با نرم افزار spss</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- مشاوره تدوین فصل پنجم&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><font color="#ff0000">- دانلود مقاله لاتین از سایت&nbsp;</font></font><font color="#ff0000">sciencedirect.com &nbsp;برای تمامی رشته ها</font></font></p><p style="text-align: justify; "></p><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#3333ff" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; ">ب) خدمات آموزشی:<br style="text-align: right; "></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(65, 65, 65); ">- آموزش spss</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- آموزش مدیریت پروژه تحقیقی</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- آموزش پروپوزال نویسی</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- آموزش مقاله نویسی</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><font color="#3333ff" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; ">د) اطلاع رسانی در مورد پایان نامه:</span><br style="text-align: right; "></font><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- جمع آوری و اشاعه اطلاعات موردنیاز دانشجویان در حال تدوین پایان نامه</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- پاسخ به سئوالات عمومی دانشجویان&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><font color="#3333ff" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; ">ه) تشکیل بانک اطلاعاتی : &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br style="text-align: right; "></font><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعاتی مشاوران پایان نامه&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات مشاوران کارشناسی ارشد&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات مشاوران دکتری</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات مراکز اطلاع رسانی</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید برتر راهنما</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر مشاور&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات اساتید برتر آماری</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">- ایجاد بانک اطلاعات مراکز تهیه منابع&nbsp;</span><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><br style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); "><font color="#3333ff" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; ">نحوه استفاده از خدمات وبلاگ:</span><br style="text-align: right; "></font><span class="Apple-style-span" style="text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); ">شما می توانید از طریق ایمیل وبلاگ نیازتان را مطرح نموده و در اسرع وقت منتظر پاسخ ما باشید.&nbsp;</span></font><p></p><p style="text-align: justify; "></p><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><br></div><div style="text-align: center; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">info@online-managers.com</font></div><div><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(36, 24, 1); "><br></span></font></div><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(36, 24, 1); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;در صورت نیاز با شماره های &nbsp;زیر تماس حاصل فرمایید:</font></span></div><div style="text-align: justify; "><font color="#241801" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center; "><div><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">0912-479-7323</font></font></div><div><font class="Apple-style-span" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font class="Apple-style-span" color="#000099" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">0935-136-5255</font></font></div></div><div style="text-align: center; "><a href="http://www.online-managers.com" target="" title=""><img src="http://www.online-managers.com/media/k2/items/cache/94d43e327d9303539cb1e2aac7032668_L.jpg" alt="خدمات ما"></a></div><div style="text-align: center; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; "><span style="color: rgb(36, 24, 1); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">گروه پژوهشی کمی شبیه فردابا کادری مجرب با محققان و پژوهشگران متعهد آماده ارائه انواع مشاوره در تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا است؛ ما پذیرای مشاوره شما دانشجوی عزیز در زمینه انتخاب موضوع پایان نامه، پروپوزال، پایان نامه، تحلیل آماری و ....هستیم.</font></span></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: justify; "><img src="http://www.online-managers.com/media/k2/items/cache/d3b3799d6611d677944f5f86a500beb3_L.jpg" alt="مشاوره تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا"></div><div style="text-align: justify; "><font color="#ffff00" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font color="#cc0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate;">زمینه های پژوهشی</span></font></font></span></div><div style="text-align: justify; "><span style="font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font color="#cc0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; "><br></span></font></font></span></div><div style="text-align: justify; "><font color="#3333ff"><a href="http://www.online-managers.com/" style="text-decoration: none; text-shadow: rgb(186, 186, 186) 0px 0px 1px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; ">مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا برای وارد شدن به آدرس جدید کلیک کنید</a> </font></div><div style="text-align: justify; "><br></div><div style="text-align: -webkit-auto; "><font><div style="text-align: left;color: rgb(119, 119, 119); "><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-auto; "><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title="">http://www.online-managers.com</a></span><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""> </a></div><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><div style="color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; "></div></a></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></font></font></span></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">مدیریت MBA ( ام بی ای - مدیریت اجرایی ؛ مدیریت بازاریابی )،&nbsp;</span></font></font><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">مدیریت دولتی،</span></span><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: italic; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;پایان نامه های مدیری</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">ت</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;بازرگا</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">نی، مدیریت پروژه پورتفولیو، مدیریت بهره وری، مدیریت سازمان، مدیریت بازاریابی، مدیری</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">ت EMBA، مدیریت صنعتی، مدیریت منابع انسانی HRM، مدیریت شهری، مدیریت تكنولوژی، مدیری</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">ت</span><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;كارآفرینی، مدیریت مالی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی گردشگری و توریسم</span><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">)، مدیریت بانكداری، حسابداری</span></font></font></font></span></font></div><div style="color: rgb(119, 119, 119); text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;و رشته های دیگر....</span></font></font></font></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(119, 119, 119); "><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: italic; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span class="Apple-style-span" style="font-style: normal; border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); "><br></span></font></font></font></span></div><p style="text-align: justify; font-style: italic; color: rgb(36, 24, 1); "></p><div><div style="text-align: center; "><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شرح خدمات آماری عبارتند از:</font></div><div style="text-align: justify; "><ul><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><li>تجزیه و تحلیل آماری : پایان نامه های علوم اجتماعی، مدیریت، مهندسی و پزشکی،... به کمک نرم افزار های SPSS, Minitab, S-Plus, SAS,&nbsp;</li><li>انجام تحلیلهای آماری پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد:</li><li>تحلیلهای توصیفی شامل:</li><li>رسم جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، انحراف معیار، واریانس، میانگین، میانه، نما، رسم نمودارهای توصیفی و ... .</li><li>تحلیلهای استنباطی شامل:&nbsp;</li><li>آزمونهای مختلف پارامتری و ناپارامتری آماری، آزمونهای استودنت (استیودنت t )( نمونه های مستقل، نمونه های وابسته) ، آنالیز واریانس ، آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون دانكن و LSD و توکی و دانت)، تحلیل های عاملی، محاسبه آماره‌های گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو ( خی دو یا مربع كای)، آماره گاما، محاسبه سطح معنی داری p-value برای آزمونهای مختلف و تفسیر آن، مدل سازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس، من ویتنی، کندال تاو b، آزمون نرمال بودن مشاهدات، آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن، آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون كندال و تاو)، کنترل کیفیت آماری و نمودارهای کنترل، آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای كرونباخ.</li></font></ul></div><div><ul><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاوره در زمینه طراحی و گزینش روشهای پژوهشی، مدیریت داده ها ، طراحی پرسشنامه ، ارائه طرح نمونه گیری</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;تنظیم گزارش کامل آماری همراه با رسم جداول و نمودار های مورد نیاز</font></span></li><li style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه ها، طرحهای تحقیقاتی و پروژه ها</span><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">&nbsp;</span></font></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;فراهم نمودن امکان آشنایی بیشتر مدیران ، کارشناسان ، محققان و پژوهشگران با ابزار و امکانات علم آمار به جهت ارتقاء سطح طرحهای تحقیقاتی، پروژه ها و پایان نامه ها</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ارائه و پیشنهاد موثرترین روشهای آماری درجهت جمع آوری و طبقه بندی داده ها برحسب شاخص های محیطی و امکانات موجود</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کمک در ارائه تجزیه و تحلیل داده ها به کارشناسان</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;مشاور مدیران در انجام تصمیم گیر های کلان و راهبردی</font></span></li><li style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">&nbsp;ارائه خدمات به پژوهشگران، اساتید و دانشجویان غیر آماری در جهت کاهش استرس و سردرگمی های ناشی از نا آشنایی با روشهای آماری و صرفه جویی در زمان به جهت رسیدن به اهداف و نتایج مطلوب با صرف کمترین هزینه</span><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; ">&nbsp;</span></font></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کلیه خروجی ها بصورت پرینت و همچنین بصورت فایل متنی در نرم افزار Word تحویل داده می شود.</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">طراحی و تحلیل آماری طرحها و پژوهش های تحقیقاتی و دانشجویی در رشته های مختلف از جمله علوم مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، حسابداری و ..</font></span></li><li style="text-align: justify; "><span style="line-height: 18px; text-align: -webkit-right; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></li></ul><div style="text-align: center;"><a href="http://www.online-managers.com" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: -webkit-right; "><div style="text-align: justify; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; " size="2">با آرزوی موفقیت شما</font></div></div></div></div></div> text/html 2012-04-11T04:26:04+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا LIST OF JOURNALS http://e-management.mihanblog.com/post/966 <p style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span style="font-weight: 700; letter-spacing: 3px; "><font color="#DF2323" face="Arial" style="font-size: 11pt; ">Journals Categories</font></span></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Medical_Sciences" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Medical Sciences</font></a></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Social Sciences" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Social Sciences</font></a></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Biological_Sciences" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Biological Sciences</font></a></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;<a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Agricultural_Sciences" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Agricultural Sciences</font></a></font></span></span></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font color="#000000" face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Physical Sciences" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Physical Sciences</font></a></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;<a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Engineering" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Engineering</font></a></font></span></span></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Arts_and_Education" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Arts and Education</font></a></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Arial"><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: Verdana; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">■&nbsp;</span></font><font color="#3366CC" size="2"><span style="border-collapse: separate; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Legal_Studies" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A" face="Verdana">Legal Studies</font></a></span></font></p><p align="left" style="font-family: 'Times New Roman'; text-align: -webkit-left; font-size: medium; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; "><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; font-family: 'times new roman'; font-size: 16px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; "><span style="letter-spacing: 0px; "><font color="#4A4A4A" size="2" face="Verdana">■&nbsp;</font></span></span><font face="Verdana" size="2"><a href="http://www.academicjournals.org/journals.htm#Other_Journals" style="text-decoration: none; "><font color="#4A4A4A">Other Journals</font></a></font></p> text/html 2012-04-10T04:41:38+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا اطلاعیه http://e-management.mihanblog.com/post/965 <div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; ">توجه :: دانشجویان و اساتید ارجمند قبل از مطالعه مطالب این اگهی توجه داشته باشند که هدف این آگهی به هیچ عنوان فروش پایان نامه یا اثار ادبی دیگران نمی باشد و به هدف مشاوره و اطلاع رسانی برای کمک به دانشجویان جهت تدوین و انجام پایان نامه یا مقاله ، مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; "></span></font></div><div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA">مشاوره پایان نامه ها ی حرفه ای برای تمام گرایشات رشته ی مدیریت با ارائه ی موضوع ، مشاوره و پشتیبانی رایگان با موضوعات روز&nbsp;</span>تنظیم پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به دو زبان انگلیسی و فارسی در سراسر کشور و در اسرع وقت ، مشاوره و تدوین پروپزال دکتری برای دانشگاههای داخل و خارج کشور(مالزی ، هند، کانادا ، استرالیا ، اتریش ، انگلستان ، بحرین و . . . )،مشاوره و انتخاب موضوع پایان نامه منطبق با زمینه شغلی ، علاقه و توانایی دفاع دانشجو، مشاوره و طراحی پرسش نامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده از نرم افزارهای مرتبط</font></div><div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA"></span></font></div><div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font size="3">&nbsp;</font></span></div><div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(255, 0, 127); ">زمینه های پژوهشی</span><span lang="AR-SA"></span></font></div><div class="yiv2009060018MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-family: times, serif; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="AR-SA">پایان نامه های مدیریت بازرگانی ، مدیریت بهره وری ، مدیریت منابع انسانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;HR&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مدیریت ام بی ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;MBA&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مدیریت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;EMBA&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مدیریت صنعتی ، مدیریت سازمان ، مدیریت اجرایی ، مدیریت امور شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PM&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مدیریت مالی ، مدیریت استراتژیک (تفکر استراتژیک ـ مدیریت استراتژِی) ، مدیریت دانش ، مدیریت دانایی ، مدیریت نوآوری ، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت بانکداری ( بانکی ) ، مدیریت آموزشی ، مدیریت جهانگردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بحران (به سرپرستی استاد دانشگاه) ، مدیریت تحول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font></div> text/html 2012-04-09T07:23:59+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا دسترسی آزاد به پایان نامه های لاتین تمام رشته ها http://e-management.mihanblog.com/post/964 <span dir="ltr" style="color: rgb(37, 136, 158); font-size: 8pt; text-align: justify; line-height: 16px; "><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; "><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-indent: 6px; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; "><br class="Apple-interchange-newline"></span></p><div style="text-align: right; "><a href="http://www.e-management.mihanblog.com/" target="_blank" title="" style="font-family: Tahoma; "><span dir="ltr" style="color: rgb(37, 136, 158); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 8pt; text-align: justify; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><strong><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; "><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; "></span></p><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 8pt; "><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma; "><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0cm; direction: rtl; display: inline !important; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">دسترسی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">آزاد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">به</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">پایان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">نامه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">ها</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; ">با&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; ">PQDT Open</span></span></p></span></strong></div></span><p></p></strong></span></span><span style="color: rgb(37, 136, 158); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; "></span><div align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(37, 136, 158); font-family: Tahoma, Verdana, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; "></span></b><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "></span></span></b></div></a><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: center;text-indent: 6px; margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; "><font face="Tahoma"><br></font></p><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; text-align: justify; "><b style="font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 6px; "><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: yellow; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><br></span></span></b></p></div></span></strong></span><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: left;font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 6px; color: rgb(37, 136, 158); margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; line-height: 16px; "><font size="3"><b><span dir="ltr" style="color: rgb(37, 136, 158); text-decoration: none; font-weight: normal; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><a target="_blank" href="http://www.prweb.com/releases/2010/01/prweb3523094.htm" style="color: rgb(37, 136, 158); text-decoration: none; font-weight: normal; ">http://www.prweb.com/releases/<wbr>2010/01/prweb3523094.htm</a></span></span></b><b><span dir="ltr"></span></b></font></p><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 6px; color: rgb(37, 136, 158); margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; line-height: 16px; "><b><span style="font-size: 8pt; "><span dir="ltr" style="color: rgb(37, 136, 158); text-decoration: none; font-weight: normal; "><br></span></span></b></p><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: tahoma, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-indent: 6px; color: rgb(37, 136, 158); margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; line-height: 16px; "><b><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "></span></span></b></p><p align="right" dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 6px; color: rgb(37, 136, 158); margin-top: 0cm; margin-right: 36pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 36pt; direction: rtl; line-height: 16px; "><font face="Tahoma"><b><br></b></font></p> text/html 2012-04-07T10:41:43+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا پایان نامه بررسی جایگاه انتخاب و تربیت معلم در ساختار تشكیلاتی وزارت آموزش و پرورش http://e-management.mihanblog.com/post/963 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مقدمه&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">چشم انداز آموزش و پرورش در آینده، دورنمای نظام بسیار پیچیده ای است که در نگاه اول بروندادهای نهایی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور دارد ولی با توجه به اینکه هر آینده ای مبتنی بر گذشته است، آینده ی آموزش و پرورش بر اساس عملکرد گذشته ی آن پیش بینی می شود، به عبارت دیگر موقعیت های جدید حاصل پویایی و تحرک در موقعیت های گذشته است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">برای آماده كردن نسل حاضر برای زندگی در آینده، آموزش و پرورش باید با شناخت روح زمانه و نیازهای نشأت گرفته از آن، پاسخگوی تقاضاهای مبتنی بر شرایط جدید باشد و خود را با آن منطبق سازد . با انباشت مسائل جهانی و ملی و به طور دایم پویا و تغییر پذیر، آموزش و پرورش ناگزیر است با تدوین راهبردهای منطقی و واقع بینانه، خود را با حركت نسل امروز هماهنگ كند و با مسائل حل نشده و اضطراب ها و بحران های ناشی از آن همچون هویت، اشتغال و كنكور روبه رو شود. از این رو اقدام به انجام تحولات اساسی در آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای توسعه و برپایه نیازهای&nbsp; امروز و تجربه های جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">توسعه در آموزش و پرورش را می توان در دو بعد نگرشی و ساختاری، مورد توجه قرار داد. راهبرد نخست بر تحول و باز نگری در حیطه نگرش ها در حوزه فكری كلان جامعه تكیه می كند و به باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت می پردازد. پذیرش اندیشه ها و تفاوت ها، مدارا و انعطاف اساس این راهبرد است . راهبرد دوم تغییر در ساختارهای آموزشی و تربیتی را مد نظر قرار می دهد و بر پیشرفت كمی و كیفی با تأكید بر تحول در ساختارهای مدیریتی به سوی مدیریت های متخصص و عمل گرا تأكید می ورزد .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0in; margin-right: 43.1pt; margin-left: 43.1pt; margin-bottom: 0.0001pt; "><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin'; "><br class="Apple-interchange-newline"><br></span></p><div><div id="ftn4" style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: right; background-color: rgb(243, 243, 243); "><p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed; "><span style="text-align: center; ">&nbsp;</span><a href="http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://hoseyn0007.persiangig.com/document/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4.rar" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img4up.com/up2/35782418949021957415.gif" alt="" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(192, 192, 192); border-right-color: rgb(192, 192, 192); border-bottom-color: rgb(192, 192, 192); border-left-color: rgb(192, 192, 192); background-image: url(http://noisegraphic.persiangig.com/document/template/noisegraphic2.8/images/map.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(215, 213, 213); max-width: 480px; margin-top: 2px; margin-right: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 2px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; opacity: 0.8; text-align: center; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "></a><span style="text-align: center; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><b style="text-align: center; font-size: 19px; background-color: transparent; color: rgb(26, 26, 26); font-family: 'B Lotus'; ">دانلود&nbsp;</b></p><div><span style="border-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; opacity: 0.8; border-width: initial; border-color: initial; "><img src="http://www.karyab.net/images/icon/key.png" width="16px" height="16px" alt="رمز عبور" title="رمز عبور" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-image: url(http://noisegraphic.persiangig.com/document/template/noisegraphic2.8/images/map.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(215, 213, 213); max-width: 480px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; opacity: 0.8; border-width: initial; border-color: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(192, 192, 192); border-right-color: rgb(192, 192, 192); border-bottom-color: rgb(192, 192, 192); border-left-color: rgb(192, 192, 192); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "></span></div><div><b style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">رمز عبور:</b><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; ">&nbsp;</span><span style="line-height: 17px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">.www.e-management.mihanblog.com</span></div><span style="border-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; opacity: 0.8; border-width: initial; border-color: initial; "><img src="http://www.karyab.net/images/icon/link.png" width="16px" height="16px" alt="منبع" title="منبع" style="border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-width: initial; border-color: initial; border-image: initial; background-image: url(http://noisegraphic.persiangig.com/document/template/noisegraphic2.8/images/map.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(215, 213, 213); max-width: 480px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px; -webkit-transition-property: all; -webkit-transition-duration: 0.3s; -webkit-transition-timing-function: ease-in; -webkit-transition-delay: initial; opacity: 0.8; border-width: initial; border-color: initial; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-color: rgb(192, 192, 192); border-right-color: rgb(192, 192, 192); border-bottom-color: rgb(192, 192, 192); border-left-color: rgb(192, 192, 192); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "></span><b style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">منبع:</b><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; ">&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; ">www.e-management.mihanblog.com</span></div><br class="Apple-interchange-newline"></div><p></p> text/html 2012-04-06T05:06:54+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا انواع روشهای تحقیق http://e-management.mihanblog.com/post/962 <p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. ممکن است از&nbsp;</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; color: rgb(85, 85, 85); display: inline !important; ">«روش تحقیق» معانی متمایزی استنباط شود، در اینجا منظور از روش تحقیق یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله است.</p><p></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">از جمله عوامل موثر در انتخاب روش تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">نوع مساله مورد تحقیق، مرحله تعمق درباره تحقیق و علاقه شخصی محقق و نوع تحقیق</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">روش های تحقیق را با معیارهای مختلفی دسته بندی می کنند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">طبقه بندی تحقیقات بر مبنای هدف (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">By Purpose</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود. باید توجه داشت که طبقه بندی تحقیقات بر اساس نوع هدفشان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص بین انواع تحقیقات نیست، بلکه اکثر این تحقیقات در یک امتداد قرار دارند و با هم وابستگی های مفهومی دارند.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">۱) تحقیقات بنیادی (پایه ای) (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">Basic Research</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">تحقیقات بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می پردازد و درصدد توسعه مجموعه دانسته های موجود درباره اصول و قوانین علمی است. ممکن است یک پژوهش بنیادی در زمانی که انجام می شود کاربرد عینی و مشخصی نداشته باشد اما در دراز مدت مبنایی برای توسعه دانایی و انجام سایر پژوهش ها خواهد بود.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد، نتایج این گونه تحقیق اغلب مجرد و کلی است. (هدف از این نوع تحقیق بیشتر نظریه پردازی است. ) از جمله مشخصات تحقیقات پایه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p><ul style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style-type: none; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; line-height: 10px; text-align: right; "><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">کسب شناخت های کلی</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">ثبت و ضبط جامع</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">وقت گیر بودن (برای کشف مجهول، زمان طولانی نیاز است.)</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">هزینه بر بودن (نیاز به منابع مالی زیاد دارد.)</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">معمولاً بوسیله مراکز علمی و دانشگاهی انجام می شود.</li></ul><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">تحقیقات بنیادی خود بر دو نوع تجربی و نظری است. در تحقیقات بنیادی تجربی، داده ها و اطلاعات اولیه با استفاده از روش های آزمایش، مشاهده، مصاحبه و … گردآوری شده و از طریق روش های آماری مورد تجزیهو تحلیل قرار می گیرد. در تحقیقات بنیادی نظری، اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری شده و سپس به روش&nbsp; های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار گرفته و نتیجه گیری می شود.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">۲) تحقیقات کاربردی (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">Applied Research</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">تحقیقات کاربری تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. (غالباً در تحقیقات کاربردی، اصول علمی تدوین شده در تحقیقات پایه، مبنای&nbsp;<a href="http://www.e-management.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; color: rgb(85, 85, 85); display: inline !important; ">کاربردی شدن قرار می گیرند.)</p></a></p><a href="http://www.e-management.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">این تحقیقات بر روی یافتن راه حل مسائل فوری با ماهیت عملی متمرکز می شود و بنابراین این تحقیقات جنبه عملی داشته (نتایج این تحقیق عینی و مشخص است.) و معمولاً خود محققین در کاربرد نتایج دخیل می باشند. این نوع تحقیق برای بکار بردن شیوه جدید در جهت زندگی بهتر در جامعه به کار برده می شود. از جمله مشخصات تحقیقات کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:</p><ul style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 10px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; list-style-type: none; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; line-height: 10px; text-align: right; "><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">از نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنیادی انجام می گیرند.</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">درآمد زا هستند و به همین دلیل طرفداران بیشتری دارند.</li><li style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); list-style-type: circle; ">عمدتا توسط سازمانهای دولتی و خصوصی و کارخانه ها انجام می پذیرند.</li></ul><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">۳) تحقیق و توسعه (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">Research &amp; Development&nbsp; =&nbsp; R&amp;D</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرایند، روش ها و برنامه ها، شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول و فرایند یا نظام فناوری تازه، انجام می شود .می توان اینگونه گفت که این تحقیقات بیشتر با رویکرد به آینده و پیشرفت علوم صورت می گیرد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">هدف اصلی فعالیت های &nbsp;R&amp;D نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرایندهای جدید، تدوین یا تهیه برنامه ها ، طرح ها و امثال آن است. با وجود پر هزینه بودن اجرای چرخه تحقیق و توسعه این چرخه، رشد و توسعه آتی را فراهم می سازد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">۴) تحقیقات عملی (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">Action &nbsp;Research</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">در این تحقیق که به صورت عملی می باشد فرد به دنبال پیدا کردن راه حل و بررسی درست درباره موضوع خاص مربوط به خود می باشد که نتیجه آن منجر به شناخت در رابطه با موضوع مورد نظر خود می باشد. هدف اصلی تحقیق عملی، حل یک مساله خاص است و نه کمک به توسعه نظریه های علمی. (این نوع تحقیق بر کاربرد فوری و موقعیت های محلی متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته ها توجهی ندارد و در واقع تحقیق عملی پاسخ های فوری برای مسائلی فراهم می کند که نمی توانند مدت زیادی در انتظار راه حل های نظری باقی بمانند.)</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">این تحقیقات را می توان تحقیقات حل مساله یا حل مشکل نیز نامید. زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مساله به کار گرفته می شود.البته بایستی توجه داشت که نقش این نوع تحقیقات در پیشرفت علم محدود است.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">دکتر خاکی در کتاب روش تحقیق خود نوع دیگری تحقیق با عنوان تحقیق ارزیابی را معرفی می کند. وی بیان می دارد : این نوع تحقیقات، فرایندی جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم گیری هستند. (منظور از ارزیابی، انتخاب یک راه کار به منظور اتخاذ تصمیم است.)</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">طبقه بندی تحقیقات بر مبنای ماهیت و روش (</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">By Method</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">)</strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; ">1) روش تحقیق تجربی</strong><strong style="font-size: 8pt; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; "></strong></p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیق ترین و کارآمدترین روشهای تحقیق است که برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرک ها، &nbsp;روش ها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی می باشد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله در متغیرها &nbsp;(Manipulation or Intervention) و کنترل شرایط &nbsp;(control) نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب (Randomization) &nbsp;تصادفی انتخاب شده اند، مورد مشاهده قرار می دهد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">در این تحقیق پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص )متغیر مستقل (قرار می دهد و نتایج را )متغیر وابسته) با گروه و یا گروههای گواه(گروه شاهد یا کنترل) که تحت چنان شرایطی نبوده اند مقایسه می کند و از این رهگذر به چگونگى تأثیر آن شرایط خاص در رفتار گروه تجربى پى می برد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">هنگامی که انتخاب افراد تحت تجربه بصورت تصادفی ممکن نباشد و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملاً دستکاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه&nbsp; تجربی (Quasi‐Experimental) یا شبیه تجربی استفاده می شود.</p></a><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><a href="http://www.e-management.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; color: rgb(85, 85, 85); display: inline !important; ">از جمله شرایط ضروری یک تحقیق تجربی می توا</p></a>ن به کنترل (جلوگیری از ورود متغیرهای مزاحم و مداخله گر)، انتخاب تصادفی، تکرار آزمایش و قابلیت تعمیم اشاره کرد.</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; ">ادامه ......</p><p dir="RTL" style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 1.4em; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma; "><br></p> text/html 2012-04-01T14:08:07+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا دانلود رایگان پایان نامه های لاتین http://e-management.mihanblog.com/post/960 <font size="3"><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="color: rgb(49, 49, 49); "><a href="http://www.diva-portal.org/index.xsql?lang=en" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; ">دانشگاههای شمال اروپا</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></span></font><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/ffff.gif" alt=""><div><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><font size="3"><br></font></span></span></div><div><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="color: rgb(49, 49, 49); "><a href="http://txspace.tamu.edu/handle/1969.1/2" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; "><font size="3">دانشگاه Texas بطور&nbsp;</font></a></span></span></span></div><div><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><font size="3"><br></font></span></span></div><div><font size="3"><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="color: rgb(49, 49, 49); "><a href="http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; ">پایان نامه های دانشگاه MIT</a></span></span></span> </font></div><div style="text-align: right;"><font color="#010101" face="Tahoma" size="3"><span style="line-height: 22px;"><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><span style="color: rgb(49, 49, 49); "><a href="http://adt.caul.edu.au/" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; ">پایان نامه های دانشگاههای استرالیا</a></span></span></span> </font></div><div><span style="line-height: 22px; text-align: right; color: rgb(1, 1, 1); font-family: Arial; "><span style="font-family: Tahoma; "><font size="3"><br></font></span></span></div><div><font size="3" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; "><a href="https://tspace.library.utoronto.ca/" style="color: rgb(79, 130, 203); font-family: Tahoma, arial, sans-serif; line-height: 22px; text-align: right; ">دانلود پایان نامه‌های دانشگاه تورنتو</a></font> </div><div><br></div><div><br></div><div>منبع&nbsp;</div><div><img hspace="0" border="0" align="middle" vspace="0" src="http://hoseyn007.persiangig.com/11077224469282140457.jpg" alt=""></div> text/html 2012-04-01T06:50:29+01:00 e-management.mihanblog.com مشاوره تخصصی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا جدول نمونه گیری مورگان http://e-management.mihanblog.com/post/959 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, 'times new roman'; font-size: 12px; line-height: 23px; text-align: -webkit-center; "><h2 align="right" class="posttitle" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px; color: rgb(136, 68, 255); line-height: 30px; height: 30px; direction: rtl; background-color: rgb(249, 249, 249); ">جدول نمونه گیری مورگان</h2></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'times new roman'; font-size: 12px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51); "><p dir="rtl" style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><strong>TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>POPULATION</strong><strong>&nbsp;</strong></span></p><div dir="rtl"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="64"><p dir="rtl">N</p></td><td width="64"><p dir="rtl">S</p></td><td width="64"><p dir="rtl">N</p></td><td width="64"><p dir="rtl">S</p></td><td width="64"><p dir="rtl">N</p></td><td width="64"><p dir="rtl">S</p></td><td width="64"><p dir="rtl">N</p></td><td width="64"><p dir="rtl">S</p></td><td width="64"><p dir="rtl">N</p></td><td width="64"><p dir="rtl">S</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">10</p></td><td width="64"><p dir="rtl">10</p></td><td width="64"><p dir="rtl">100</p></td><td width="64"><p dir="rtl">80</p></td><td width="64"><p dir="rtl">280</p></td><td width="64"><p dir="rtl">162</p></td><td width="64"><p dir="rtl">800</p></td><td width="64"><p dir="rtl">260</p></td><td width="64"><p dir="rtl">2800</p></td><td width="64"><p dir="rtl">338</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">15</p></td><td width="64"><p dir="rtl">14</p></td><td width="64"><p dir="rtl">110</p></td><td width="64"><p dir="rtl">86</p></td><td width="64"><p dir="rtl">290</p></td><td width="64"><p dir="rtl">165</p></td><td width="64"><p dir="rtl">850</p></td><td width="64"><p dir="rtl">265</p></td><td width="64"><p dir="rtl">3000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">341</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">20</p></td><td width="64"><p dir="rtl">19</p></td><td width="64"><p dir="rtl">120</p></td><td width="64"><p dir="rtl">92</p></td><td width="64"><p dir="rtl">300</p></td><td width="64"><p dir="rtl">169</p></td><td width="64"><p dir="rtl">900</p></td><td width="64"><p dir="rtl">269</p></td><td width="64"><p dir="rtl">3500</p></td><td width="64"><p dir="rtl">246</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">25</p></td><td width="64"><p dir="rtl">24</p></td><td width="64"><p dir="rtl">130</p></td><td width="64"><p dir="rtl">97</p></td><td width="64"><p dir="rtl">320</p></td><td width="64"><p dir="rtl">175</p></td><td width="64"><p dir="rtl">950</p></td><td width="64"><p dir="rtl">274</p></td><td width="64"><p dir="rtl">4000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">351</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">30</p></td><td width="64"><p dir="rtl">28</p></td><td width="64"><p dir="rtl">140</p></td><td width="64"><p dir="rtl">103</p></td><td width="64"><p dir="rtl">340</p></td><td width="64"><p dir="rtl">181</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">278</p></td><td width="64"><p dir="rtl">4500</p></td><td width="64"><p dir="rtl">351</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">35</p></td><td width="64"><p dir="rtl">32</p></td><td width="64"><p dir="rtl">150</p></td><td width="64"><p dir="rtl">108</p></td><td width="64"><p dir="rtl">360</p></td><td width="64"><p dir="rtl">186</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1100</p></td><td width="64"><p dir="rtl">285</p></td><td width="64"><p dir="rtl">5000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">357</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">40</p></td><td width="64"><p dir="rtl">36</p></td><td width="64"><p dir="rtl">160</p></td><td width="64"><p dir="rtl">113</p></td><td width="64"><p dir="rtl">380</p></td><td width="64"><p dir="rtl">181</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1200</p></td><td width="64"><p dir="rtl">291</p></td><td width="64"><p dir="rtl">6000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">361</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">45</p></td><td width="64"><p dir="rtl">40</p></td><td width="64"><p dir="rtl">180</p></td><td width="64"><p dir="rtl">118</p></td><td width="64"><p dir="rtl">400</p></td><td width="64"><p dir="rtl">196</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1300</p></td><td width="64"><p dir="rtl">297</p></td><td width="64"><p dir="rtl">7000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">364</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">50</p></td><td width="64"><p dir="rtl">44</p></td><td width="64"><p dir="rtl">190</p></td><td width="64"><p dir="rtl">123</p></td><td width="64"><p dir="rtl">420</p></td><td width="64"><p dir="rtl">201</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1400</p></td><td width="64"><p dir="rtl">302</p></td><td width="64"><p dir="rtl">8000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">367</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">55</p></td><td width="64"><p dir="rtl">48</p></td><td width="64"><p dir="rtl">200</p></td><td width="64"><p dir="rtl">127</p></td><td width="64"><p dir="rtl">440</p></td><td width="64"><p dir="rtl">205</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1500</p></td><td width="64"><p dir="rtl">306</p></td><td width="64"><p dir="rtl">9000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">368</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">60</p></td><td width="64"><p dir="rtl">52</p></td><td width="64"><p dir="rtl">210</p></td><td width="64"><p dir="rtl">132</p></td><td width="64"><p dir="rtl">460</p></td><td width="64"><p dir="rtl">210</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1600</p></td><td width="64"><p dir="rtl">310</p></td><td width="64"><p dir="rtl">10000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">373</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">65</p></td><td width="64"><p dir="rtl">56</p></td><td width="64"><p dir="rtl">220</p></td><td width="64"><p dir="rtl">136</p></td><td width="64"><p dir="rtl">480</p></td><td width="64"><p dir="rtl">214</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1700</p></td><td width="64"><p dir="rtl">313</p></td><td width="64"><p dir="rtl">15000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">375</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">70</p></td><td width="64"><p dir="rtl">59</p></td><td width="64"><p dir="rtl">230</p></td><td width="64"><p dir="rtl">140</p></td><td width="64"><p dir="rtl">500</p></td><td width="64"><p dir="rtl">217</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1800</p></td><td width="64"><p dir="rtl">317</p></td><td width="64"><p dir="rtl">20000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">377</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">75</p></td><td width="64"><p dir="rtl">63</p></td><td width="64"><p dir="rtl">240</p></td><td width="64"><p dir="rtl">144</p></td><td width="64"><p dir="rtl">550</p></td><td width="64"><p dir="rtl">225</p></td><td width="64"><p dir="rtl">1900</p></td><td width="64"><p dir="rtl">320</p></td><td width="64"><p dir="rtl">30000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">379</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">80</p></td><td width="64"><p dir="rtl">66</p></td><td width="64"><p dir="rtl">250</p></td><td width="64"><p dir="rtl">148</p></td><td width="64"><p dir="rtl">600</p></td><td width="64"><p dir="rtl">234</p></td><td width="64"><p dir="rtl">2000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">322</p></td><td width="64"><p dir="rtl">40000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">380</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">85</p></td><td width="64"><p dir="rtl">70</p></td><td width="64"><p dir="rtl">260</p></td><td width="64"><p dir="rtl">152</p></td><td width="64"><p dir="rtl">650</p></td><td width="64"><p dir="rtl">242</p></td><td width="64"><p dir="rtl">2200</p></td><td width="64"><p dir="rtl">327</p></td><td width="64"><p dir="rtl">50000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">381</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">90</p></td><td width="64"><p dir="rtl">73</p></td><td width="64"><p dir="rtl">270</p></td><td width="64"><p dir="rtl">155</p></td><td width="64"><p dir="rtl">700</p></td><td width="64"><p dir="rtl">248</p></td><td width="64"><p dir="rtl">2400</p></td><td width="64"><p dir="rtl">331</p></td><td width="64"><p dir="rtl">75000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">382</p></td></tr><tr><td width="64"><p dir="rtl">95</p></td><td width="64"><p dir="rtl">76</p></td><td width="64"><p dir="rtl">270</p></td><td width="64"><p dir="rtl">159</p></td><td width="64"><p dir="rtl">750</p></td><td width="64"><p dir="rtl">256</p></td><td width="64"><p dir="rtl">2600</p></td><td width="64"><p dir="rtl">335</p></td><td width="64"><p dir="rtl">100000</p></td><td width="64"><p dir="rtl">384</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl" style="text-align: left; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;Note:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">“N”</span><span style="color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;is population size</span></span></p><p dir="ltr" style="text-align: left; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;“S”</span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255); ">is sample size.</span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: left; "><span style="color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining Sample Size for Research Activities”,&nbsp;<span style="text-decoration: underline; ">Educational and&nbsp;</span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); "><span style="text-decoration: underline; "><br></span></span></p></div>